2022-04-01-kepviselo-testuleti-ules-eloterjesztesei

M E G H Í V Ó

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. április 1-én (péntek) 9:00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előadó: polgármester
29.
2. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről és az adóztatásról
Előadó: polgármester
30.
3. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
31.
4. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi munkájáról
Előadó: polgármester
32.
5. A 6/2017. (I.23.) határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
33.
6. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásáról szóló megállapodások jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
34.

 

Abod, 2022. március 22.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester