I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név (teljes név): Abod Község Önkormányzata
Székhely: 3753 Abod, Magyar út 42.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 3780 Edelény, István király útja 52.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként,
utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
+36 (48) 461 201
Faxszám:
Központi elektronikus levélcím:
A honlap URL-je: http://abod.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme):
+36 (48) 461 201
3753 Abod, Magyar út 42.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti struktúra ábrája  és a szervezeti egységek feladatai.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

  • Polgármester: Rescsánszki Bertalanné
  • Alpolgármester: Ferencsik István
  • Jegyző:  Dr. Vártás József
  • Aljegyző: Ambrusics Tibor Zoltán

  egyes Szervezeti Egységek vezetői:

  • JEGYZŐI TITKÁRSÁG
   vezető: Dr. Vártás József
   cím: 3780 Edelény, István Király útja 52.
   telefonszám: 48/524-100
   e-mail: 
  • IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY
   vezető: Ambrusics Tibor
   cím: 3780 Edelény, István Király útja 52.
   telefonszám: 48/524-104
   e-mail: 
  • PÉNZÜGYI OSZTÁLY
   vezető: Pachmanné Tóth Anita
   cím: 3780 Edelény, István Király útja 52.
   telefonszám: 48/524-100/134; 48/524-103
   e-mail: 

  4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

  nem releváns

  Az ügyfélfogadás rendje

  Polgármester

  minden hónap első hetének
  pénteki napján:
  9.00-12.00

  Jegyző, aljegyző

  csütörtök: 9.00-12.00

  Közös Önkormányzati Hivatal

  hétfő: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
  szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig
  péntek: 8.00-12.00

  Alpolgármester

  minden hónap első hetének
  pénteki napján:
  9.00-12.00

  5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
  Képviselőtestület létszáma: 5 fő

  Képviselő-testület:

  Név email
  Rescsánszki Bertalanné polgármester
  Ferencsik István alpolgármester
  Bartus Gábor önkormányzati képviselő
  Berkesi László Miklós önkormányzati képviselő
  Nagy Istvánné önkormányzati képviselő

  Képviselő-testület bizottságai
  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságának létszáma: 3 fő

  Ügyrendi Bizottság:

  Név email
  Berkesi László Miklós elnök
  Bartus Gábor bizottsági tag
  Nagy Istvánné bizottsági tag

  6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

  nem releváns

  7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

  nem releváns

  8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

  nem releváns

  9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

   közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
   székhelye: 3780 Edelény, István Király útja 52.
   az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2019. (XII. 11) határozata

   Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének  56/2019. (XII. 11) határozata, 

   Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének  határozata 50/2019. (XII. 11) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának kiadásáról

   a költségvetési szerv alapító okirata: Alapító okirat
   vezetője: Dr. Vártás József
   honlapjának elérhetősége: Közös Hivatal – Abod község weboldala

   10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó
   neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

   nem releváns

   11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

    Hivatalos név (teljes név): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
    székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
    Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
    illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
    +36 (46) 512-901
    Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
    illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
    +36 (46) 512-903
    Központi elektronikus levélcím: hivatal@borsod.gov.hu
    A honlap URL-je: www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
    Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): Ügyfélfogadási idő:
    hétfő – csütörtök: 8.00-16.30
    péntek: 8.00-13.30