I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név (teljes név): Abod Község Önkormányzata
Székhely: 3753 Abod, Magyar út 42.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 3780 Edelény, István király útja 52.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként,
utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
+36 (48) 461 201
Faxszám:
Központi elektronikus levélcím:
A honlap URL-je: http://abod.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme):
3753 Abod, Magyar út 42.

+36 (48) 461 201

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti struktúra ábrája  és a szervezeti egységek feladatai.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek
neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 • Polgármester: Rescsánszki Bertalanné
 • Alpolgármester: Ferencsik István
 • Jegyző:  Dr. Vártás József
 • Aljegyző: Ambrusics Tibor Zoltán

egyes Szervezeti egységek vezetői

 • JEGYZŐI TITKÁRSÁG
 • vezető: Dr. Vártás József
  cím: 3780 Edelény, István Király útja 52.
  telefonszám: 48/524-100
  e-mail:
 • IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY
 • vezető: Ambrusics Tibor
  cím: 3780 Edelény, István Király útja 52.
  telefonszám: 48/524-104
  e-mail:
 • PÉNZÜGYI OSZTÁLY
 • vezető: Pachmanné Tóth Anita
  cím: 3780 Edelény, István Király útja 52.
  telefonszám: 48/524-100/134; 48/524-103
 • e-mail:

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): nem releváns

Az ügyfélfogadás rendje

Polgármester

minden hónap első hetének pénteki napján: 9.00-12.00

Jegyző, aljegyző

csütörtök: 9.00-12.00

Közös Önkormányzati Hivatal

hétfő: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig
péntek: 8.00-12.00

Alpolgármester

minden hónap első hetének pénteki napján: 9.00-12.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása,
elérhetősége

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 • Képviselőtestület létszáma: 5 fő
  Képviselő-testület:

  Név email
  Rescsánszki Bertalanné polgármester
  Ferencsik István alpolgármester
  Bartus Gábor önkormányzati képviselő
  Berkesi László Miklós önkormányzati képviselő
  Nagy Istvánné önkormányzati képviselő

   

 • Képviselő-testület bizottságai
 • Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságának létszáma: 3 fő
 • Ügyrendi Bizottság:

  Név email
  Berkesi László Miklós elnök
  Bartus Gábor bizottsági tag
  Nagy Istvánné bizottsági tag

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és
1. pontban meghatározott adatai

 nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő
gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési
engedélye

közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye: 3780 Edelény, István Király útja 52.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2019. (XII. 11) határozata

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének  56/2019. (XII. 11) határozata, 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének  határozata 50/2019. (XII. 11) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának kiadásáról

a költségvetési szerv alapító okirata: Alapító okirat
vezetője: Dr. Vártás József
honlapjának elérhetősége: Közös Hivatal – Abod község weboldala

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó
neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági
döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában
a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az
1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos név (teljes név): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
+36 (46) 512-901
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
+36 (46) 512-903
Központi elektronikus levélcím: hivatal@borsod.gov.hu
A honlap URL-je: www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): Ügyfélfogadási idő:
hétfő – csütörtök: 8.00-16.30
péntek: 8.00-13.30