2022-06-30-kepviselo-testuleti-ules-eloterjesztesei

M E G H Í V Ó

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. június 30-án (csütörtök) 9:00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
47.
2. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
48.
3. Abod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
49.
4. Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
50.
5. A közterületi térfigyelő kamera rendszerről
Előadó: polgármester
51.
6. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
Előadó: polgármester
52.
7. Körzeti megbízotti kinevezés véleményezéséről
Előadó: polgármester
53.
8. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
54.

 

Abod, 2022. június 24.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester