2022-02-25-kepviselo-testuleti-ules-eloterjesztesei

M E G H Í V Ó

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. február 25-én (péntek) 9:00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Abod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
13.
2. Abod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
14.
3. Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
15.
4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
16.
5. Abod Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: polgármester
17.
6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2021. évi polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
18.
7. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi munkájáról
Előadó: polgármester
19.
8. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
20.
9. Ügyrendi bizottság 2022. évi munkatervének ismertetéséről
Előadó: bizottság elnöke
21.
10. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
22.
11. Vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: bizottság elnöke
23.
12. Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
24.
13. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának a jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
25.
14. 2022. évi közművelődési Szolgáltatási terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
26.
15. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
27.
16. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Előadó: polgármester
28.

 

Abod, 2022. február 17.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester