2021.12.16 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2021. december 16-án (csütörtök) 8:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
84.
2. Abod Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
85.
3. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatosfeladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
Előadó: polgármester
86.
4. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előadó: polgármester
87.
5. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
később kerül feltöltésre
Előadó: polgármester
88.
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022-2025. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének Jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
89.
7. 2022. évi START munkaprogramról
Előadó: polgármester
90.
8. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
91.
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
92.

 

Abod, 2021. december 9.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester