2021.11.25 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2021. november 25-én (csütörtökön) 8:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
74.
2. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
75.
3. Fedezet biztosítása munkavállalók külön juttatásához
Előadó: polgármester
76.
4. Polgármester jutalmazásáról
Előadó: képviselő
77.
5. Falugondnoki Munkaruha-juttatási szabályzat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: képviselő
78.

 

Abod, 2021. november 19.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester