2021.10.28 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2021. október 28-án (csütörtök) 8:00 órára
rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Kapitányságvezetői kinevezés véleményezéséről
Előadó: polgármester
68.
2. Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
69.
3. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól …/2021. (…) önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
70.
4. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
71.
5. Rescsánszki Dávid termőföld haszonbérbe vétele iránti kérelemről
Előadó: polgármester
72.
6. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
73.

 

Abod, 2021. október 26.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester