2021.09.23 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2021. szeptember 23-én (csütörtök) 15:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előadó: polgármester
59.
2. Abod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
60.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
61.
4. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről és az adóztatásról
Előadó: polgármester
62.
5. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
63.
6. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
64.
7. Medve Richárddal kötött termőföld haszonbérleti szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
65.
8. Papp Ferenc termőföld haszonbérbe vétele iránti kérelméről
Előadó: polgármester
66.
9. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
67.

 

Abod, 2021. szeptember 14.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester