2021.06.11 polgármesteri döntés veszélyhelyzet időszakában

Abod Község Önkormányzat
polgármesterének

2021. június 11-ei döntéseihez

 

1. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 41.
2. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő támogatási szerződés megkötéséről 42.
3. MFP 2021 – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése című kiírásra pályázat benyújtásáról 43.
4. MFP 2021 – kommunális eszköz beszerzése című kiírásra pályázat benyújtásáról 44.
5. Közterületi térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet biztosításáról 45.
6. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 46.

 

Abod, 2021. június 8.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester