2021.05.31 polgármesteri döntés veszélyhelyzet időszakában

Abod Község Önkormányzat
polgármesterének

2021. május 31-ei döntéseihez

 

1. Abod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 31.
2. A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 32.
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 33.
4. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2020. évi működéséről 34.
5. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi munkájáról 35.
6. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 36.
7. Kitüntető díj alapításáról, valamint adományozásának szabályozásáról 37.
8. MFP 2021 – „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című kiírásra benyújtott pályázat jóváhagyásáról 38.
9. MFP 2021 – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című kiírásra pályázat benyújtásáról 39.
10. Papp Roland termőföld haszonbérbe vétele iránti kérelméről 40.

 

 

Abod, 2021. május 25.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester