2020.12.14 polgármesteri döntés veszélyhelyzet időszakában

2020. december. 14-ei döntések

 

1. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 46.
2. A talajterhelési díjról szóló 6/2013. (IV.22). önkormányzati rendelet módosításáról 47.
3. Abod Község közművelődési feladatainak ellátásáról 48.
4. A Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programban való részvételről szóló 38/2020.(XI.25) határozat módosításáról 49.
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról 50.
6. Medve Richárd termőföld haszonbérbe vétele iránti kérelméről 51.
7. Medvéné Papp Szilviával kötött termőföld haszonbérleti szerződés módosításáról 52.
8. Az Abod külterület 0109 hrsz.-ú közút térítésmentes állami tulajdonba adásáról 53.
9. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról 54.
10. Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a Polgármester társulásban végzett munkájáról 55.

 

 

Abod, 2020. december 11.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester