2020.09.24 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 9:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
36.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
37.
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
38.
4. Villamosenergia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról
Előadó: polgármester
39.
5. Rendkívüli Önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
40.
6. MFP – „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázathoz szükséges fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
41.
Abod, 2020. szeptember 21.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester