2020.08.27 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2020. augusztus 27-én (csütörtökön) 9:00 órára
rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Előadó: polgármester
31.
2. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
32.
3. Tájékoztatás az Abod 197/1 hrsz.-ú, Magyar út 18/A. szám alatti lakóház 4/8 hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
Előadó: polgármester
33.
4. MFP 2020 – Elhagyott ignatlanok közcélra történő megvásárlásáról című kiírásra pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
34.
5. A BORSODVÍZ Zrt. alaptőkéjének zártkörű módon történő felemeléséről
Előadó: polgármester
35.
Abod, 2020. augusztus 25.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester