Abod község Önkormányzatának hatályos rendeletei

 

 

Rendelet száma

Megnevezése

Mellékletek

11/2003.(XI.12.)

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról

 

5/2013.(IV.22.) A magánszemélyek kommunális adójáról

 

6/2013.(IV.22.) A talajterhelési díjról

 

11/2013.(IV.30.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

 

14/2013.(XI.11.) A közterület filmforgatási célú hasznosításáról

 

15/2013.(XII.10.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 

2/2014.(I.21.) A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól

 

4/2014.(II.24.) Abod község önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

5/2014.(V.15.) Abod község önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

 Melléklet

6/2014.(VIII.29.) A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint
a közterület névtáblák és házszámtáblák elhelyezéséről

 

1/2015.(II.09.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

 

2/2015.(II.09.) Abod község önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

4/2015.(II.27.) A pénzbeli és természetbeli támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 

5/2015.(V.04.) Abod község önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

6/2015.(VI.08.) Abod község helyi építészeti szabályzatáról

 

2/2016.(II.16.) Abod község önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

3/2016.(II.16.) A Helyi népszavazásról

 

6/2016.(V.30.) Abod község önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

 Melléklet

2/2017.(II.21.) Abod község önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

4/2017.(V.10.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

 

5/2017.(V.31.) Abod község önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

6/2017.(VIII.02.) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

 

13/2017.(XI.20.) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól

 

1/2018.(II.13.) Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

2/2018.(II.13.) Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

3/2018.(II.21.) Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

5/2018.(V.30.) Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

6/2018.(VI.22.) Abod Község önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

7/2018.(VIII.1.) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

8/2018.(VIII.30.) A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított támogatás felhasználásáról

 

9/2018.(VIII.30.) Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

1/2019.(II.21.) Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 

2/2019.(II.27.) Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

3/2019.(V.31.) Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról  
4/2019.(VII.03.) Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
6/2019.(VIII.09.) Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019(VIII.09.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről  
1/2020.(II.27.) Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
2/2020.(II.27.) Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

3/2020.(VII.06.) Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

4/2020.(VII.06.) Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 27.) Önkormányzati rendelet módosításról

 

5/2020.(VII.06.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

 

6/2020.(IX.24.) Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 

9/2020.(XII.14.) Abod Község közművelődési feladatainak ellátásáról

 

2/2021.(II.26.) Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 

3/2021.(II.26.) A környezetvédelmi alapról

 

4/2021.(III.02.) Abod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

 

5/2021.(V.31.) Abod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

6/2021.(V.31.) Kitüntető díj alapításáról, valamint adományozásának szabályozásáról

 

8/2021.(VII.12.) A falugondnoki szolgálatról

 

9/2021.(IX.23.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

 

12/2021.(X.28.) A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

 

1/2022.(II.07.) Abod község közművelődési feladatainak ellátásáról

 

3/2022.(II.25.) Abod Község Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről

 

5/2022.(V.26.) Abod Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról

 

12/2022.(VII.28.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

 

 
A hatályos önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárban történő megtekintéséhez kattintson ide:
 
http://www.or.njt.hu