2020.07.06 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2020. július 06-án (hétfőn) 9:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Abod, Magyar út 42.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
15.
2. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről
Előadó: polgármester
16.
3. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról
Előadó: polgármester
17.
4. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
18.
5. Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
19.
6. A 2019. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
20.
7. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Előadó: polgármester
21.
8. Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
22.
9. Tájékoztató a Vízi-közmű üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
23.
10. Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 2/2018. (II.13.) rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
24.
11. A 2020. évi munkaterv módosításáról
Előadó: polgármester
25.
12. Rendkívüli Önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
26.
13. Gazdasági Program elfogadásáról
Előadó: polgármester
27.
14. Az egészségügyi alapellátásról körzeteiről szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: polgármester
28.
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
29.
16. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
30.
Abod, 2020. június 29.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester